Innovationskollen

Innovations­kollen

Vilka förutsättningar har din organisation att lyckas med innovation? Var finns era största hinder, och var börjar ni?

Ett första svar på dessa frågor får du genom det här testet, som utifrån fem olika parametrar ger dig en bild av ert nuläge. Testet består av ett antal påståenden där du uppskattar hur väl du anser de stämmer överens med läget i er organisation. Du svarar på frågorna utifrån dig själv och din upplevelse från din position i organisationen.

När du besvarat frågorna skickar vi resultatet, samt tips på mer kunskap och hur ni kan jobba vidare, till dig via e-post. Lycka till!